Kortenberg

West

Over het project

Met het woonproject Kortenberg-West willen de gemeente Kortenberg, Vlabinvest en SWaL (Sociaal Wonen arro Leuven) betaalbaar wonen voor mensen uit de regio mogelijk maken.
Een evenwichtige mix tussen koopkavels, huur- en koopwoningen staat centraal.

Het project situeert zich in het bestaande woon- uitbreidingsgebied tussen de Vierhuizenstraat, de Vogelenzangstraat, de Achterenbergstraat, de Sterrebeeksesteenweg en de Hoogveldstraat.

Situering woonproject en RUP De Groene Schicht
Situering woonproject en RUP De Groene Schicht

22
kavels
van Vlabinvest

20
koopwoningen
van Vlabinvest

24
huurwoningen
van Vlabinvest

56
sociale huurwoningen van SWaL

aandacht voor
groene ruimte

Het aantal woningen is een inschatting. Dit aantal is afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp.

Proces

Voor de keuze van het ontwerpteam werd een adviescommissie opgericht die bestaat uit buurtbewoners, toekomstige kopers of huurders, leden van de raadscommissie ruimtelijke ordening en van de betrokken gemeentelijke adviesraden.

De commissie bezorgde een advies over de drie gepresenteerde voorstellen aan de wedstrijdjury. Deze jury bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, Vlabinvest, SWaL, VMSW en een waarnemend lid van Interleuven. Bijzondere aandacht ging naar mobiliteit, waterbeheersing, de sociale mix en de inpassing van het nieuwe woonproject in het bestaande leefweefsel.

Ook na de aanstelling van het ontwerpteam bleef de adviescommissie betrokken bij het project Kortenberg-West en werd het geselecteerde wedstrijdontwerp samen met het ontwerpteam besproken in een workshop.

Ontwerpteam AWG Architecten-Archiles Architecten won en verfijnt het voorontwerp

 

 

Kom naar de infomarkt!

 

De infomarkt over zowel het voorontwerp woonproject Kortenberg-West als het RUP Groene Schicht vindt plaats op donderdag 18 november 2021 om 19u00. 

Iedereen is welkom in het ontmoetingscentrum Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg.

Heb je deze infomarkt gemist? Herbekijk de presentatie of de plannen via deze link: https://www.kortenberg.be/rup-groene-schicht-publieke-raadpleging-en-participatiemoment

Ontdek hier de plannen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Tijdslijn

Najaar 2018 en voorjaar 2019

presentatie drie ontwerpvoorstellen
aan adviescommissie en wedstrijdjury

Juni
2019

aanstelling ontwerpteam

Oktober
2019

workshop met leden adviescommissie,
ontwerpteam en opdrachtgevers om
voorontwerp bij te sturen

2020

verfijning voorontwerp door ontwerpteam
(Door de corona-pandemie heeft het project
enige vertraging opgelopen)

18 november
2021

infomarkt over zowel het ontwerp voor Kortenberg-West als het
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) De Groene Schicht

Blijf via deze website op de hoogte van de volgende stappen: het definitief ontwerp, de goedkeurings-
procedures en de start van de werken.

Tijdslijn

Najaar 2018 en voorjaar 2019

presentatie drie ontwerpvoorstellen aan adviescommissie en wedstrijdjury

Juni 2019

aanstelling ontwerpteam

Oktober 2019

workshop met leden adviescommissie, ontwerpteam en opdrachtgevers om voorontwerp bij te sturen

Voorjaar 2020

infomarkt over ontwerp, toegankelijkheid voor alle geïnteresseerde kopers, huurders, buurtbewoners

Najaar 2021

infomarkt over ontwerp, toegankelijkheid voor alle geïnteresseerde kopers, huurders, buurtbewoners

Blijf via deze website op de hoogte van de volgende stappen: het definitief ontwerp, de goedkeuringsprocedures en de start van de werken.

Communicatie

Wij houden u op de hoogte van elke belangrijke stap in het proces via deze website. Bewoners van Kortenberg krijgen meer info via de gemeentelijke communicatiekanalen.
En geïnteresseerde kopers of huurders via de communicatiekanalen van SWaL en Vlabinvest.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Contacteer ons

Vlabinvest
Provincieplein 1, 3010 Leuven

Powered by Dropsolid